My na konferencjach

 

2017

Ogólnopolska Konferencja Niderlandystyka Interdyscyplinarnie V. Dozwolone do lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży

Biniek Karolina: „Zmierzch jako przykład komercjalizacji literatury w kulturze młodzieżowej”

Ogólnopolska Konferencja „Drużyna-grupa-team a popkultura”

Biniek Karolina: „Serial Bibliotekarze jako przykład wykorzystania motywu drużyny”

 

2016

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe przestrzenie informacji”
Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Wiater Agnieszka: „Piękno wizualizacji w Internecie – koncepcja architektury informacji Davida McCandlesa.”

 

Międzynarodowa Konferencja „Informacja – Nauka – Biblioteka” Edycja wiosenna
Katedra Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie

Wiater Agnieszka: „Zadania biblioteki szkolnej w świetle nowej podstawy programowej”

 

 

2015

Międzynarodowa Konferencja „Informacja – Nauka – Biblioteka” Edycja wiosenna
Katedra Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie

Wiater Agnieszka: „Wpływ ekranizacji filmowych na zainteresowania czytelnicze Polaków – na przykładzie filmu pt. «50 twarzy Greya»

IX Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt. „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków  – wczoraj i dziś.”
Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wiater Agnieszka: „Rola jednostek, bibliotek oraz państwa w ochronie materialnych dóbr kulturalnych wczoraj i dziś – na przykładzie autografu «Pana Tadeusza» Adama Mickiewicza w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.”

 

 

2012

III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy”
Toruń 17–18 maj 2012

1. Jakimiuk Dorota: Od czegoś trzeba zacząć… Wolontariat jako alternatywa zdobycia doświadczenia w pracy w bibliotece

2. Józefiak Magdalena: Biblioteka niepaństwowej szkoły wyższej – praca marzeń?

3. Konatowska-Ciszek Olga: Praktyki studenckie – konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością

4. Krawczyk Agata: Bo chwalić się to nie grzech. Sprawozdanie roczne z działalności KNB


Studencka konferencja naukowa „Biblioteka jako przedmiot badań naukowych”
Łódź 14 maja 2012

1. Józefiak Magdalena: Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w zasobach cyfrowych – przełom do badań?

2. Konatowska-Ciszek Olga:   Najmłodsi użytkownicy bibliotek. Ich potrzeby i oczekiwania.

 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych “Kondycja książki w elektronicznym świecie”
Bydgoszcz 23 kwietnia 2012

1. Józefiak Magdalena: Jak Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa prezentuje się na tle innych polskich regionalnych bibliotek cyfrowych?

2. Konatowska-Ciszek Olga:  Dzieci w sieci, czyli o zasobach literatury dziecięcej w bibliotekach cyfrowych

3. Straszak Natalia: Obecność książki na internetowych portalach informacyjnych – próba analizy Biblioteka jako przedmiot badań naukowy

 

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Źródła wiedzy w zmieniającym się środowisku cyfrowosieciowym”
Lublin 16
marca 2012

1. Ceckowska Agata: Bibliograf vs. infobroker – kto wygra? Analiza warsztatu badawczego
i perspektywy na przyszłość

2. Józefiak Magdalena: Gdyby Google nie było… Przegląd najpopularniejszych światowych wyszukiwarek

3. Konatowska-Ciszek Olga: Przewodnik Bibliograficzny NJPJO – glottodydaktyczne źródło bibliograficzne

 

Ogólnopolska studencka konferencja naukowa „Kultura organizacyjna bibliotek”
Warszawa 9
10 marca 2012

1. Józefiak Magdalena: Klasyczne modele motywowania pracowników a biblioteczna rzeczywistość

2. Konatowska-Ciszek Olga: Student informacji naukowej i bibliotekoznawstwa jako dyrektor biblioteki – wyniki ankiet

 

 

2011

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać”
Katowice 06.12.2011

1. Konatowska-Ciszek Olga: Strony www bibliotek publicznych jako środek zachęcenia dzieci do korzystania z tych placówek

2. Krawczyk Agata: Wejdź, zobacz, zostań. Jak Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyciąga użytkowników

3. Piasecki Tomasz: MBP – Miejsce Bliższe Przyjemności. Aktywizacja promocyjna i czytelnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

 

„TALENTY 2011” Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencka
25–27 listopada 2011

1. Jakimiuk Dorota: Senior w sieci czy wplątany w sieć? Analiza dostępności i czytelności stron internetowych wrocławskich bibliotek dla osób starszych.

2. Konatowska-Ciszek Olga: Ilustracja w XIX-wiecznych wydawnictwach informacyjnych. Funkcje, typy, techniki graficzne

3. Józefiak Magdalena: Rola literatury popularnonaukowej w upowszechnianiu nauki w Polsce

 

Organizacja ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów „Nowe przestrzenie biblioteki”
Wrocław 18 listopada 2011
(organizowana przez nasze Koło)

1. Gruca Aurelia: Wsparcie czy alternatywa dla technik tradycyjnych? Oferta e-learningowa bibliotek wrocławskich uczelni wyższych

2. Straszak Natalia: Punkt Informacji Turystycznej w bibliotece – współpraca w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań na rzecz promocji regionu w celu zaspokojenia potrzeb współczesnych użytkowników

 

Konferencja naukowa „Wyzwania edytorstwa, tekstologii i współczesnego rynku książki”
Wrocław
22 października 2011

1. Tomasz Piasecki: Gwiazdy mówią, że… – wybrane problemy publikacji i recepcji horoskopu

 

Konferencja naukowa „Dobra rada, nie zawada. Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu
Koszalin 29
30 czerwca 2011

1. Piasecki Tomasz: Karta prawdę Ci powie…” – porady sercowe we wróżbach

 

Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Co i jak studiujemy – poszukiwanie tożsamości studenta INiB”
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, 12–13 maja 2011r.

1. Giżyńska Alicja; Gruca Aurelia: Studenci informacji naukowej w oczach wykładowców na przykładzie wywiadów przeprowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Giżyńska Alicja; Gruca Aurelia: Zainteresowania naukowe i zawodowe studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Basiuk Agnieszka; Piasecki Tomasz: O szukaniu tożsamości słów kilka – ankieta i wywiad jako narzędzie badawcze w kontekście II Kongresu Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

4. Łubocki Jakub Maciej; Michałowska Maria: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim a stereotyp studenta tego kierunku

5. Dziurosz Wojciech; Krawczyk Agata: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim a sylwetka studenta tegoż kierunku

6. Bazyluk Angelika; Szymusiak Karolina: Program kształcenia i specjalizacje w Instytucie Informacji Naukowej i  Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu

7. Józefiak Magdalena; Konatowska-Ciszek Olga: Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego – wczoraj… dziś… jutro?

 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych „Potrzeby użytkownika biblioteki wczoraj i dziś”, Bydgoszcz 4 kwietnia 2011

1. Józefiak Magdalena: E-usługi oferowane przez biblioteki szkół wyższych w Polsce – próba analizy, tendencje

2. Konatowska-Ciszek Olga: Czytelnik specjalnej uwagi – dzieci przedszkolne w bibliotece

3. Piasecki Tomasz: Zbiory magiczne i ezoteryczne w bibliotekach

 

Warsztaty Młodych Edytorów 2011
Rabka Zdrój 1–
3 kwietnia 2011

1. Ceckowska Agata; Krawczyk Agata: Od maszynopisu do druku, czyli etapy pracy nad rocznikiem Paragraf

2. Konatowska-Ciszek Olga: Seria „Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy” wydawana przez Samuela Merzbacha. Charakterystyka

 

2010

Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii
Katowice 6.12.2010

1. Konatowska-Ciszek Olga; Krawczyk Agata: Biblioteka idealna w oczach wrocławskich studentów INiB-u. Realny twór czy pobożne życzenie

2. Piasecki Tomasz: Pismo, książka i biblioteka w świecie Dwóch Krain Catrine Fisher – forma, wzorce, rola kulturotwórcza

 

Ogólnopolska Konferencja studentów i doktorantów „Miasta Śródziemnomorza”
Wrocław
, 10-11.12.2010

1. Piasecki Tomasz: Miasta włoskie w „Italii” Marii Konopnickiej