Nowe Przestrzenie Czytelnictwa (2018)

Konferencja Nowe Przestrzenie Czytelnictwa 24–25 maja 2018

Podstawowe informacje

 

 1. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Bibliotekoznawców UWr (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 WROCŁAW)

Kierownik konferencji: Patryk Koblischke, 271933@uwr.edu.pl, tel. 794256554

Sekretarz: Martyna Szwed

Skarbnik: Justyna Sobieralska

 1. Uczestnicy deklarują chęć uczestnictwa w konferencji poprzez zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze należy odesłać na adres: ibikonak@gmail.com
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia. Organizatorzy poinformują (do 6 maja) o akceptacji abstraktów (w przypadku prelegentów). Do 9 maja zostanie ogłoszony szczegółowy program konferencji.
 3. Organizatorzy będą kontaktować się z uczestnikami poprzez wskazane adresy mailowe. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest również kontakt telefoniczny.
 4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu/noclegu. Za udział w konferencji nie jest pobierana żadna opłata.
 5. W pierwszym dniu konferencji planowane są wystąpienia uczestników oraz dyskusja. Drugi dzień przeznaczony jest na zwiedzanie Wrocławia z uwzględnieniem wybranej biblioteki (informacja zostanie podana w programie)
 6. Uczestnicy zainteresowani opublikowaniem referatów w publikacji pokonferencyjnej zaznaczają odpowiednią zgodę w formularzu. Publikacja w wersji elektronicznej zostanie umieszczona w repozytorium dziedzinowym, na licencji Creative Commons. W takim przypadku konieczne jest również przygotowanie abstraktu, tytułu oraz słów kluczowych w języku angielskim. W przypadku małej liczby artykułów organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z ich opublikowania.
 7. W związku z tematem konferencji, zaproponowano następujące zagadnienia:
 • Czytelnictwo jako obszar badawczy i zjawisko kulturowe
 • Czytelnictwo na przestrzeni dziejów i współcześnie
 • Czytelnictwo a różne typy bibliotek
 • Cenzura i tematy tabu we współczesnym czytelnictwie
 • Praca z czytelnikiem
 • Nowe formy promocji czytelnictwa
 • Czytelnictwo młodego pokolenia
 1. Po wystąpieniach czytelników planowana jest dyskusja na temat Czytelnictwo jako obszar badawczy oraz przedmiot nauczania w macierzystych instytutach referentów.
 2. Wszelkie pytania należy przesyłać na adres ibikonak@gmail.com lub do organizatorów.

 

Konferencja Nowe Przestrzenie Czytelnictwa formularz