Konferencja „Książka dla dzieci w dobie rewolucji cyfrowej” (2022) (odwołana)

Od swego zarania książki dla dzieci i młodzieży przechodziły szereg transformacji ideologicznych, formalnych oraz artystycznych, które miały na celu jak najlepsze dopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań najmłodszych odbiorców. Niezwykle interesujące zmiany na tych polach możemy obserwować w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – w dobie postępującej rewolucji cyfrowej – kiedy to twórcy książek dla dzieci zaczęli ochoczo korzystać z rozwijających się nowych technologii. Przeobrażenia te objawiają się zarówno w treści, jak i formie publikacji dla najmłodszych, które nierzadko przekraczają granice jednego medium. Prowadzi to do szeregu szans i zagrożeń, ale także otwiera pole na wiele nowych badawczych perspektyw. Jak zmieniły się książki dla dzieci po przełomie cyfrowym? Czy nowe technologie wpłynęły tylko na ich formę, czy również na treść? Czego dziś oczekujemy od publikacji dla najmłodszych? Jak oddziaływanie rewolucji cyfrowej zmieniło ich odbiorców i twórców? To jednie niewielka część pytań, na które chcielibyśmy odpowiedzieć podczas organizowanej przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego studenckiej konferencji naukowej „Książka dla dzieci w dobie rewolucji cyfrowej”.

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy studentów, doktorantów i młodych naukowców, którym bliska jest tematyka związana z szeroko pojętą książką dla dzieci. Zależy nam, aby w obradach wzięli udział przedstawiciele różnorodnych perspektyw badawczych: bibliologii, literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, językoznawstwa i innych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką.

W trakcie konferencji chcielibyśmy poruszyć, między innymi, następujące zagadnienia:

 • funkcje i formy publikacji dla najmłodszych w dobie rewolucji cyfrowej;
 • społeczne i kulturowe znaczenie książek dla dzieci;
 • książka dla młodych odbiorców a nowe media;
 • pokolenie Alpha i jego upodobania medialne oraz czytelnicze;
 • rynek publikacji dla dzieci i młodzieży (wydawnictwa, repertuar, obieg);
 • książka dla dzieci w Sieci (w mediach społecznościowych, na stronach parentingowych i in.);
 • cyfrowe publikacje dla dzieci (rodzaje, przemiany, trendy etc.);
 • rozwój aplikacji książkowych dla dzieci w Polsce i na świecie;
 • współcześni twórcy i odbiorcy książek dla młodych czytelników;
 • rodzaje i gatunki książek dla dzieci oraz ich tematyka;
 • międzypokoleniowość lektury dla najmłodszych w dobie cyfrowej.

Skład komisja naukowej:

prof. dr hab. Bogumiła Staniów

dr hab. Agnieszka Wandel

dr Elżbieta Jamróz-Stolarska

dr Bożena Hojka

dr Paweł Bernacki

Najważniejsze informacje:

Czas: 10 czerwca 2022 r.

Miejsce: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław

Termin zgłoszeń: 15 maja 2022 r.

Długość referatu: Do 20 minut

Język konferencji: Polski i angielski

Opłata konferencyjna: Brak opłaty konferencyjnej

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Lm6DqHYm49abFU2j9

Kontakt: ibikonak@gmail.com

Po konferencji planowana jest publikacja w wolnym dostępie oraz, w miarę możliwości, w formie fizycznej.

Komitet organizacyjny, mając na uwadze względy organizacyjne i merytoryczne, zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (m.in. imię, nazwisko, abstrakt).

Duża liczba zgłoszeń może spowodować przedłużenie konferencji na kolejny dzień.