IV Kongres KNS INiB (2013)

Kolejna edycja Kongresu młodych bibliotekoznawców, tym razem poświęcona zagadnieniom rynku pracy, prognozowaniu zatrudnienia dla studentów i absolwentów studiów bibliotekoznawczych i wskazaniu możliwości, jakie dają studia na INiBie.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze DATY dotyczące zgłoszeń na Kongres:

– do 20 KWIETNIA przyjmowanie zgłoszeń od prelegentów

– do 25 KWIETNIA informacja o akceptacji wystąpień

– do 5 MAJA przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy

– do 8 MAJA przesłanie prezentacji multimedialnych

W pierwszym dniu Kongresu zaplanowane są wystąpienia studentów oraz sprawozdania z działalności Kół za poprzedni rok. Drugi dzień, standardowo już, będzie miał formę warsztatową.
Proponowana przez nas tematyka oscyluje wokół zagadnień miejsca bibliotekoznawcy i specjalisty informacji na rynku pracy, prognozowania zatrudnienia dla studentów i absolwentów studiów bibliotekoznawczych i wskazania możliwości, jakie dają studia na INiBie.
Prosimy także przedstawicieli każdego z Kół o przygotowanie i zaprezentowanie sylwetek absolwentów danego ośrodka, których ścieżkę kariery uważają za szczególnie atrakcyjną i godną polecenia.

Drugi dzień Kongresu jest zarazem innym znaczącym wydarzeniem w bibliotekarskim świecie. Wtedy to, po raz kolejny już, ma miejsce znana w całym kraju akcja Odjazdowy Bibliotekarz. Jeżeli wyrazicie chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu prosimy o informację – postaramy się wtedy przygotować odpowiednią ilość dwuśladów 🙂

Zgłoszenie na Kongres znajduje się tutaj.