Działalność

Koło Naukowe Bibliotekoznawców powstało w 1960 roku i od początku stawiało sobie za cel działalność naukową i popularyzatorską. Pierwszym przewodniczącym Koła był ówczesny student – dziś profesor – Krzysztof Migoń. Zakres zainteresowań członków Koła zmieniał się na przestrzeni lat, zaczynając od historii książki, przechodząc przez zagadnienia edytorstwa i biblioterapii, a kończąc na aspektach współczesnego bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Do naszych największych osiągnięć można zaliczyć zorganizowanie cyklu konferencji naukowych pod wspólną nazwą Nowych przestrzeni: biblioteki (2011), książki (2012), informacji (2016). Jednak najgłośniejszym sukcesem, który zapewnił nam rozpoznawalność na tle innych Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego jest zdobycie Nagrody Publiczności (2011) oraz Nagrody Rektora (2015) podczas Giełdy Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Za sukcesem z roku 2015 stoi projekt gry edukacyjnej „Bibliobiznes” opartej na wiadomościach ze świata kultury książki. Grę tę wykorzystaliśmy również podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Członkowie Koła skupieni są w trzech sekcjach: Artystycznej, Naukowej oraz Technologicznej. W ramach naszej działalności uczestniczymy w konferencjach oraz seminariach, wygłaszamy referaty i komunikaty naukowe podczas
konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, prowadzimy program edukacyjny dla  uczniów szkół podstawowych, organizujemy wykłady i promujemy czytelnictwo. W roku 2016 wydaliśmy pamiątkowych słownik „Kto jest kim na trzecim roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa” opatrzony wstępem pióra dr Doroty Siweckiej, który po latach ma przynieść absolwentom ciepłe wspomnienia pięknych chwil życia studenckiego. Priorytety Koła na najbliższe lata, to dalszy rozwój naukowy i zapewnienie ciągłości działalności naszej organizacji studenckiej, która niebawem będzie obchodziła 60 rocznicę powstania.